ارزش امتیازات کلاسیک بوک:

ارزش هر امتیاز کلاسیک بوک معادل ۱۲,۵۰۰ ریال می باشد.

دریافت امتیازات در ازای خرید محصولات ( کتاب ها ):

بازه سبد خرید ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال : ۳ امتیاز

بازه سبد خرید ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال : ۶ امتیاز

بازه سبد خرید ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال : ۱۲ امتیاز

بازه سبد خرید ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال : ۲۴ امتیاز

بازه سبد خرید ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال : ۴۸ امتیاز

بازه سبد خرید ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال : ۹۶ امتیاز

سبد خرید بالای ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال : ۱۹۲ امتیاز

تاریخ انقضای امتیازات:

۱۸۰ روز پس از دریافت

امتیاز هدیه ویژه ثبت اولین سفارش:

۲ امتیاز با حداقل سبد خرید ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

امتیاز هدیه ویژه روز تولد :

۱۰ امتیاز

جوایز هدیه تشویقی:

بسته ویژه ۱ امتیاز تشویقی با کسب ۳ امتیاز

بسته ویژه ۳ امتیاز تشویقی با کسب ۱۲ امتیاز

بسته ویژه ۶ امتیاز تشویقی با کسب ۳۶ امتیاز

بسته ویژه ۱۲ امتیاز تشویقی با کسب ۱۰۰ امتیاز

بسته ویژه ۲۵ امتیاز تشویقی با کسب ۲۰۰ امتیاز

بسته ویژه ۵۰ امتیاز تشویقی با کسب ۴۰۰ امتیاز

بسته ویژه ۲۵۰ امتیاز تشویقی با کسب ۱۰۰۰ امتیاز

بسته ویژه ۵۰۰ امتیاز تشویقی با کسب ۲۰۰۰ امتیاز

امتیاز دنبال کردن ( فالو ) پیج اینستاگرام کلاسیک بوک:

۲ امتیاز – به جهت دریافت امتیاز در صفحه اول سایت یا اپ بالای صفحه بر روی نماد و لوگوی رنگی اینستاگرام کلیک کنید و وارد اینستاگرام شوید و پیج کلاسیک بوک را دنبال (فالو) کنید .

حداقل امتیازات مورد نیاز جهت تبدیل امتیاز به کد تخفیف :

سفارش اول – با حداقل ۱۰ امتیاز

سفارش دوم به بعد – با حداقل ۱۰ امتیاز

بازه سبد خرید مجاز جهت استفاده از امکان تبدیل امتیازات به کد تخفیف :

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال