کاربر گرامی پس از اضافه کردن کتاب های منتخب تان به سبد خرید و ورود به صفحه تسویه حساب می توانید درگاه پرداخت را کارت به کارت انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید صرف انتخاب درگاه کارت به کارت مبلغ از حساب شما کسر نمیشود و شما بایستی ظرف مهلت معین تعیین شده مبلغ سر جمع فاکتور را به شماره کارت نمایش داده شده در صفحه از طریق برنامه همراه کارت واریز نمایید.

وسپس اطلاعات و مشخصات رسید پرداخت خود ( شماره پیگیری ، شماره کارت واریز کننده و …) پس از انجام پرداخت در برنامه همراه کارت ( و یا همراه بانک ) را در صفحه وب سایت کلاسیک بوک وارد نمایید.

پس ازتایید مدیریت سفارش شما بررسی، پردازش و ارسال خواهد شد .